Điều khoản sử dụng

Trang web này các trang web bất kỳ khác cung cấp các thông tin liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của Xerox/ Fuji Xerox và thông tin về các chương trình khuyến mãi, khả năng đặt hàng, hình ảnh , giá cả chi tiết kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước. Những thông tin này không được coi là cam kết cung cấp, đại diện, bảo hành của máy in Fuji Xerox đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại nào. Để biết chi tiết đầy đủ của bất kỳ thông tin sản phẩm, dịch vụ chương trình khuyến mại của máy in Fuji Xerox, xin liên lạc bằng điện thoại hoặc liên lạc trực tiếp.

 


Công nghệ S-LED

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

Cần trợ giúp?

Not sure what to buy?

Find out More

Thông tin về Fuji Xerox