Chương trình dành cho đối tác phân phối chiến lược

Đối tác chiến lược đối tác kênh phân phối độc quyền của Fuji Xerox. Với nhiều lợi ích và g trên cung cấp, giải thưởng cho đối tác có thể nhận được như giảm giá đặc biệt, chương trình hỗ trợ đơn hàng đặc biệt.

Đối tác chiến lược của chúng tôi được hỗ trợ và hợ tác tối đa để giúp phát triển doanh nghiệp và xây dựng một mối quan hệ đối tác lâu dài với Fuji Xerox.