Máy in laser đa tính năng

Đã đến lúc bạn có thể tự do làm việc theo cách hiệu quả và năng suất nhất. Tạo nên tự tiện dụng trong công việc hàng ngày của bạn, quản lý văn bản trong mọi khâu tư tạo file, tới in ấn và scan, copy hoặc fax và gửi email. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguồn lực. Với những phát minh của Fuji Xerox và sự chủ động trong tay bạn, thật dễ dàng để hoàn thành công việc.

Máy in đen trắng đa tính năng khổ A4

Máy in màu đa tính năng khổ A4


Công nghệ S-LED

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

Cần trợ giúp?

Not sure what to buy?

Find out More

Thông tin về Fuji Xerox