Chính sách bảo mật

Fuji Xerox Printers cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức trong mối quan hệ với khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Mục đích của tuyên bố này là để làm rõ nhưng thông tin nào được phép thu thập về khách hàng, chúng tôi sử dụng những thông tin đó như thế nào, làm thế nào bạn có thể sửa chữa hoặc thay đổi thông tin và cách liên hệ với chúng tôi. 

 

Lý do cần phải thu thập thông tin

Fuji Xerox Printers thu thập những thông tin được cho là cần thiết để chúng tôi xúc tiến kinh doanh với khách hàng. Bạn sẽ luôn biết những thông tin được thu thập, mục đích của nó là thu thập, và thông tin sẽ chỉ được thu được với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và không xâm nhập thông tin. Máy in Fuji Xerox và các đối tác kênh (nhà phân phối / đại lý) sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp để:

  • Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn cho bạn
  • Thực hiện các giao dịch tài chính có thẩm quyền
  • Hoạt động kinh doanh có liên quan đến bạn
  • Luôn cập nhật cho bạn thông tin về sản phẩm Fuji Xerox
  • Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và  tuân thủ các quy định pháp chế

Các thông tin được thu thập?

Đối với Người tiêu dùng cuối cùng - Fuji Xerox Printers thu thập thông tin về khách hàng tiêu dùng cuối cùng những sản phẩm Xerox / Fuji Xerox qua  quá trình đăng ký trên trang web của chúng tôi, mail hồi đáp, hoặc tham gia vào các cuộc thi và các chương trình khuyến mại. Fuji Xerox Printers không bán, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý của khách hàng trước hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ và các quy định pháp chế.

 

Đối với Đối tác kênh phân phối - Fuji Xerox Printers thu thập thông tin về kênh đối tác (đại lý và nhà phân phối) trong chu kỳ bán hàng. Thông tin này có chứa địa chỉ gửi thư, công ty, tên cá nhân, điện thoại, fax, địa chỉ email và có thể, loại sản phẩm và số serial của máy in bán. 

 

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng ra sao?

Thông tin cá nhân của bạn được thu thập, xử lý và tổ chức với mục đích duy nhất là để duy trì liên lạc và phổ biến thông tin về sản phẩm Xerox / Fuji Xerox. Fuji Xerox Printers mong muốn liên lạc với khách hàng  để duy trì cập nhật thông tin về nâng cấp sản phẩm, phát hành sản phẩm mới và thông báo cho bạn các dịch vụ mới liên quan đến doanh nghiệp của bạn, bao gồm những đề nghị đặc biệt hấp dẫn. Tại bất kỳ thời điểm nào, khách hàng tiêu dùng cuối cùng có thể yêu cầu họ không muốn nhận mail, điện thoại liên lạc hoặc thông tin e-mail từ máy in Fuji Xerox. Các bên thứ ba (kênh đối tác) sẽ không liên hệ với khách hàng tiêu dùng cuối cùng của chúng tôi thông qua việc sử dụng địa chỉ thư của chúng tôi hoặc danh sách bản tin email.

 

Máy in Fuji Xerox có thể theo dõi hoạt động của bạn thông qua trang web. Theo dõi này bắt đầu từ khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Việc theo dõi như vậy hoàn toàn dựa trên cơ sở 'vùng' - có nghĩa là, trong khoảng thời gian bạn đã đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Không có thông tin cá nhân được ghi lại theo cách này. 'Cookie' được sử dụng để thu thập thông tin này (chi tiết xem 'Cookies'). Thông tin như địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt và hệ điều hành có thể được thu thập

 

Cookies

Cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trữ vào trình duyệt của bạn có chứa thông tin về việc truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi. Máy chủ của chúng tôi lưu những tập tin này vào trình duyệt web của bạn. Cookie được lưu trữ trên trình duyệt của bạn chỉ trong thời gian của việc truy cập của bạn. Cookie chỉ kéo dài nửa giờ sau khi bạn đã thoát khỏi các trang web hoặc khi bạn đóng trình duyệt của bạn. Cookies không tiết lộ chi tiết như: nhận dạng cá nhân của bạn nhưng nếu bạn muốn vô hiệu hóa chức năng này, tùy chọn ‘Help' trên thanh công cụ trình duyệt web của bạn sẽ cho phép bạn ngăn chặn các cookie hoặc vô hiệu hóa chúng hoàn toàn. Tuy nhiên lúc này trang web sẽ không hoạt động đúng với các tập tin cookie bị vô hiệu hóa. 

 

Cung cấp thông tin

Fuji Xerox Printers sử dụng biện pháp phòng ngừa hợp lý để giữ cho thông tin cá nhân được cung cấp một cách an toàn và cung cấp thông tin như vậy chỉ để chịu trách nhiệm với các bên thứ ba (kênh đối tác) sau khi được phép từ người sử dụng cuối.

 

Truy cập thông tin

Chúng tôi nỗ lực để giữ cho thông tin của bạn một cách  chính xác nhất. Nếu bạn muốn xem lại hoặc thay đổi các chi tiết bạn đã cung cấp cho chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây. 

 

Sự chấp thuận

Chúng tôi cho rằng việc đăng ký tham gia vào chương trình khuyến mãi của chúng tôi hoặc bằng cách đăng ký máy in của bạn với chúng tôi để có các trình điều khiển sử dụng hợp lý đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cung cấp các thông tin máy in của bạn có chứa. Nếu bạn không đồng ý với việc thông tin cá nhân của bạn đang được thu thập bởi Fuji Xerox Printers và được sử dụng/ cung cấp như mô tả ở trên, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Quản lý website của chúng tôi, thao địa chỉ dưới đây. 

 

Mọi quan tâm và thắc mắc

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc quan tâm về thông tin này, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Quản lý website của chúng tôi, tại Fuji Xerox Printers:

Điện thoại: +84 8 38 290 038 Ext: 803

Email: thuhang.do@vnm.fujixerox.com

 

 


Công nghệ S-LED

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

Cần trợ giúp?

Not sure what to buy?

Find out More

Thông tin về Fuji Xerox