Tìm kiếm Nhà cung cấp

Tất cả các máy in đơn sắc và đa sắc cùa Fuji Xerox là tổng thế thiết kế hàn chỉnh. Động cơ in ấn, mực in, giấy, phim tráng và phần mềm vận hành thống nhất để tạo nên những bản in được tin tưởng với chất lượng hình ảnh cao nhất.

Để tìm biết thêm thông tin về những sản phẩm chính hãng của chúng tôi, xin nhấp chuột

Sử dụng công cụ tìm kiếm bên dưới để biết thông tin về linh kiện phù hợp với sản phẩm của bạn.

Thông tin về mực chính hãng

  • Danh mục sản phẩm

  • Sản phẩm

Find

Công nghệ S-LED

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

Cần trợ giúp?

Not sure what to buy?

Find out More

Thông tin về Fuji Xerox