Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Fuji Xerox là luôn trung thành với những giá trị nguyên bản.

Mục tiêu của Fuji Xerox


Ở mọi thời đại, con người khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn với một xã hội tốt hơn và tiếp tục để tạo ra những giá trị mới. Khi mọi người thể hiện sự sáng tạo vô hạn của họ - đồng thời tạo cảm hứng lẫn nhau, họ đã tham gia một quá trình liên tục thử nghiệm và hoàn thiện, cũng như được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhau - "văn bản" là thứ giúp hình tượng hóa hóa kiến thức, như trí tuệ, ý tưởng và kinh nghiệm, luôn luôn đóng một vai trò quan trọng.

    Click vào đây để xem chi tiết (pdf)

 


Công nghệ S-LED

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

Cần trợ giúp?

Not sure what to buy?

Find out More