Nhãn hiệu dành cho Sản phẩm thân thiện với môi trường Australia

Nhãn hiệu Sản phẩm thân thiện với môi trường Australia chương trình về nhãn hiệu môi trường duy nhất tại Úc dành cho hàng hóa tiêu dùng dựa trên những tác động đến môi trường của một sản phẩm trong suốt thời gian vận hành và tồn tại của sản phẩm. Nhãn hiệu này được trao cho sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe về hiệu suất môi trường - tiêu chuẩn được lập nên đánh giáphù hợp với tiêu chuẩn nhãn hiệu quốc tế về môi trường (ISO14024).

ISO14024 được công bố bở Tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, đây là tiêu chuẩn đã được

    Đanh giá toàn bộ vòng đời sản phẩm
    Bên thứ ba đánh giá khách quan
    Đã được quốc tế công nhận

Máy in Fuji Xerox tiêu chuẩn:

Máy in thông thường

Máy in đa chức năng

Để xem Giấy phép GECA và những sản phẩm máy in Fuji Xerox đã được chứng nhận tại đây  (pdf)


Công nghệ S-LED

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

Cần trợ giúp?

Not sure what to buy?

Find out More